Chương trình EB-5

Để có được thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua Thẻ xanh EB-5 theo quy trình đầu tư, các nhà đầu tư nhập cư, cùng với vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, phải điều hướng qua một số bước quan trọng: